GALERIA

 

CERTYFIKATY

 

TRANSLATE

 
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLASY ÓSMEJ

Sznowni Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-17-18 czerwca 2020 roku. -Czytaj więcej>>

 

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Zgodnie z wytycznymi MEN od 1 czerwca 2020 r. uczniowie klas IV - VIII mogą uczestniczyć w konsultacjach na terenie szkoły. Konsultacje nie są lekcjami, mają służyć pomocą, jeżeli uczeń nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z jakimś problemem dydaktycznym. Ze względu na sytuację epidemiologiczną przebywanie uczniów w szkole odbywać się będzie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Wszystkie informacje o zasadach uczestnictwa ucznia w konsultacjach - w tym „Oświadczenie” - znajdują się na stronie internetowej szkoły - „Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19 wśród uczniów/dzieci, rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej im. Wł. Jasińskiego w Gawłuszowicach w trakcie prowadzenia zajęć w szkole”. Prosimy o zgłaszanie udziału dziecka w konsultacjach przesyłając wypełnione i podpisane przez rodzica „Oświadczenie” (scan/zdjecie) na adres mailowy szkoły: zsggaw@op.pl z wyprzedzeniem jednodniowym (do godz.12.00), jest to spowodowane koniecznością organizacji zajęć zgodnie z wytycznymi MEN i GIS w związku z COVID-19. Harmonogram konsultacji znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Zdalne nauczanie”. Jednocześnie informujemy, że uczniowie mają możliwość konsultowania się ze wszystkimi nauczycielami on-line.

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice!

Od 25 maja 2020 r. do odwołania nasza szkoła będzie prowadzić zarówno naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jak i zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, których rodzice wyrazili taką wolę. -Czytaj więcej>>

-Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19 wśród uczniów/dzieci, rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej im. Wł. Jasińskiego w Gawłuszowicach w trakcie prowadzenia zajęć w szkole

 

KOMUNIKAT DLA UCZNÓW KL. VIII I ICH RODZICÓW- EGZAMIN 2020

WAŻNE INFORMACJE W SPRAWIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

-Czytaj więcej>>

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice!

W związku z możliwością organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych lub dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych od 25 maja 2020 r. dyrektor szkoły prosi o wypełnienie do 20 maja 2020 r. oświadczenia dotyczącego udziału dziecka w tych zajęciach. -Czytaj więcej>>

 

KOMUNIKAT DLA ÓSMOKLASISTÓW!!!

NOWE TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

-Czytaj więcej>>

 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Informujemy, że wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i dalszym ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności szkół, przedszkoli i żłobków. Minister poinformował również o termiach egzaminu ósmoklasisty i matur. Egzaminy odbędą się jedynie w formie pisemnej, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.Czytaj więcej>>

 

INFORMACJA

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 16 marca 2020 r. kontakt ze szkołą w sprawach ważnych możliwy będzie, do odwołania, tylko pod numerami telefonów: 17 7744284, 660000655, 500173114, drogą mailową - zsggaw@op.pl lub drogą korespondencyjną. Szkoła pracuje tylko w trybie wewnętrznym.

 

DRODZY RODZICE, OPIEKUNOWIE, UCZNIOWIE!

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktu telefonicznego ze szkolnym psychologiem panią Małgorzatą Kapinos w środy i w czwartki w godzinach: 9.00 - 10.00. Telefon do kontaktu: 663591775


 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Podstawowym zadaniem szkoły i jej wszystkich pracowników jest stworzenie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, przygotowanie ich do społecznego partnerstwa, samodzielności, kształtowania i zmieniania zastanej rzeczywistości oraz wychowanie na ludzi nie tylko nowoczesnych i mądrych, ale także otwartych i wrażliwych. Czytaj więcej>>
 
Zobacz więcej aktualności

AKTUALNOŚCI