Harcerze z 23 Drużyny Harcerskiej „Bratnia Dusza” w Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia o godzinie 15.00 przekazali Betlejemskie Światło Pokoju mieszkańcom Gminy Gawłuszowice. Przekazanie „światełka” odbywa się już od piętnastu lat w 11 punktach naszej gminy, gdzie harcerze z lampionami witają przychodzących ludzi, przekazują światełko i życzenia świąteczne. Światło Betlejemskie przekazywane było także w kościele na Borkach Nizińskich, w Borowej i w Glinach Małych. Betlejemskie Światło Pokoju symbolizuje Jezusa Narodzonego i przywożone jest co roku przez austriackich skautów z Betlejem, do krajów europejskich. Polscy harcerze odbierają BŚP od skautów czeskich i rozprowadzają je po całym kraju i dalej na Ukrainę. Betlejemskie Światło Pokoju odwiedza urzędy państwowe, instytucje, szpitale, domy pomocy itp. Betlejemskie Światło Pokoju daje przesłanie ludziom i ich jednoczy. Opracowała: Bożena Tymuła, opiekun 23 DH w Gawłuszowicach

Drukuj