Rodziców, których dzieci korzystały z dożywiania w szkole w marcu 2020 r. prosimy o dokonanie wpłaty za wyżywienie na konto szkoły: 85918310312003300300530001
Telefon do kontaktu: 517821432

Drukuj