Dyrektor – Grzegorz Nelec
Zastępca dyrektora – Ewa Gancarczyk

Nauczyciele – rok szkolny 2019/2020

 • Bartkowicz Renata – j. polski, j. rosyjski, plastyka, PPP
 • Bik Maria – wychowanie przedszkolne 3,4-latki
 • Dec Lucyna – edukacja wczesnoszkolna klasa 3, w.d.ż.w r., PPP
 • Gancarczyk Ewa – matematyka, informatyka
 • Głodzik Anna – język polski, biblioteka, wychowawca klasy 6a, PPP
 • Grochot-Dziki Kamila – j. angielski, świetlica szkolna
 • Helowicz Teresa – matematyka, technika, wychowawca klasy 7, świetlica, PPP
 • Jachowicz Norbert – wychowanie fizyczne
 • Kapinos Małgorzata – psycholog szkolny
 • Kasprzak Joanna – matematyka, informatyka, fizyka, wychowawca klasy 6b, świetlica, PPP
 • Ks. Klocek Piotr – religia
 • Lubera Anna – edukacja przedszkolna 5-latki, logopeda
 • Maziarz Anna – wychowanie przedszkolne 3,4-latki, świetlica szkolna
 • Nelec Grzegorz – wychowanie fizyczne
 • Smykla Maria – biologia, geografia, chemia, e.d.b, PPP
 • Staszczak Regina – edukacja wczesnoszkolna klasa 2b, przyroda, PPP
 • Stec Alicja – język polski, historia, wos, wychowawca klasy 8
 • Ks. Szczur Witold – religia
 • Szeliga Marta – edukacja wczesnoszkolna klasa 1, zajęcia komputerowe, świetlica
 • Ślęczka Lidia – historia, nauczyciel wspomagający i wychowawca kl. 5, doradztwo zawodowe
 • Tymuła Bożena – język angielski, wychowawca klasy 4, świetlica szkolna
 • Wąsik Urszula – edukacja przedszkolna 6-latki
 • Załucka Krystyna – edukacja wczesnoszkolna klasa 2a, muzyka
 • Rumak-Markowska Magdalena – surdopedagog