Od października tego roku 6-latki rozpoczęły swoją przygodę z kodowaniem. W naszej grupie realizowany jest cykl zajęć innowacji pedagogicznej „Z kodowaniem za pan brat”. Dodatkowo dołączyliśmy również do ogólnopolskiego programu „Uczymy dzieci programować”. Głównym celem wprowadzanej innowacji i realizacji programu jest rozwijanie u dzieci uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Zabawy z kodowaniem kształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci, stopniowo i odpowiedzialnie wprowadzają dzieci w cyfrowy świat. Do zajęć z kodowania wykorzystujemy: matę do kodowania, kolorowe kubeczki, kartoniki z obrazkami oraz krążki matematyczne i humanistyczne. Zajęcia uwzględniają podstawę programową kształcenia ogólnego dla wychowania przedszkolnego, są jej uzupełnieniem, rozszerzeniem. Podczas opracowywania szczegółowych scenariuszy wykorzystane zostały materiały dydaktyczne stworzone w ramach programu „Uczymy dzieci programować”. Przedszkolaki z zaangażowaniem słuchają i wykonują wszystkie zadania. Opracowała Anna Lubera.

Drukuj