Dla Rodziców>>

Plan zajęć dla oddziałów przedszkolnych >>

Plan zajęć dla klas I -III>>

Plan zajęć dla klas IV – VIII>>

Zasady pracy zdalnej i zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz dla dzieci z oddziałów przedszkolnych od 25.05.2020 r.>>

Konsultacje dla uczniów klas IV – VIII>>

Harmonogram konsultacji dla uczniów kl. IV – VIII od 01.06.2020 r.>>

Zmiana terminów dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych>>

Adresy poczty elektronicznej nauczycieli>>