„Idę do szkoły, a ze mną przyjaciele,
Śpiewam wesoło, bo przygód czeka wiele.”

Dnia 6 października w Szkole Podstawowej w Gawłuszowicach odbyła się piękna uroczystość. W poczet uczniów Szkoły Podstawowej przyjęto pierwszoklasistów. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w uroczystości wzięli udział tylko uczniowie klasy pierwszej i ich rodzice oraz Dyrektor Szkoły i wychowawczyni klasy. Pierwszoklasiści przygotowali pod okiem swojej wychowawczyni Lucyny Dec program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny. Po programie artystycznym pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Pasowania na ucznia szkoły dokonał Pan Dyrektor Grzegorz Nelec. Po pasowaniu uczniowie podpisali się na akcie pasowania. Pan Dyrektor życzył wszystkim pierwszakom wielu sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy w szkole. Uczniowie klasy pierwszej otrzymali pamiątkowe dyplomy i cenne prezenty, które ufundował Pan Wójt Gminy Gawłuszowice. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci. Opracowała Lucyna Dec

Drukuj