Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Jasińskiego w Gawłuszowicach informuje, że wszyscy kandydaci zgłoszeni w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 zostali przyjęci.
Listy zakwalifikowanych dzieci są wywieszone na tablicach informacyjnych w budynku szkoły. Aby dziecko zostało przyjęte, Rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia – „potwierdzenie woli”. Druki do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja”. W związku z zaistniałą w kraju sytuacją proszę o przesyłanie dokumentu drogą elektroniczną np. scanu, fotografii lub wypełnionego dokumentu w Word na adres e-mail szkoły: zsggaw@op.pl w dniach 26.03.2020 r. – 3.04.2020 r.
Uzupełnienie dokumentów w postaci papierowej będzie możliwe, gdy skończy się zagrożenie epidemiologiczne.
Numery telefonów do kontaktu: 177744284, 660000655

Drukuj