pck1„Wielu małych ludzi,
w wielu małych miejscowościach,
robiąc wiele małych rzeczy potrafi odmienić oblicze świata.”

Działalność Szkolnego Koła PCK w Szkole Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach rozpoczęła się w kwietniu 2005 roku. Szkolne Koło PCK skupia uczniów klas VI- VIII. Opiekunem SK PCK jest pani Alicja Stec nauczycielka języka polskiego i historii. Szkolne Koło ma stały kontakt z dyrekcją Rejonowego Oddziału PCK w Mielcu, dzięki czemu otrzymujemy materiały na gazetki ścienne oraz informacje o ogólnopolskich zbiórkach charytatywnych. Corocznie uczestniczymy w zbiórce pieniędzy i żywności organizowanych przez PCK w ramach akcji „Z pomaganiem nam do twarzy” w sklepie Orzech. Dzięki tej akcji, wolontariusze szkolnego koła pomagają podopiecznym Domu Dziecka w Skopaniu. Dla uczniów i wolontariuszy organizowane są konkursy plastyczne i wiedzy, które promują ideę honorowego oddawania krwi i historię Polskiego Czerwonego Krzyża. Członkowie korzystają również z wyjazdów feryjnych organizowanych przez OO PCK Rzeszów. SK PCK w obecnym roku szkolnym liczy 18 członków.
Spotkania w ramach Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2019/2020 odbywać się będą w pierwszy piątek każdego miesiąca od godziny 13.20 – 14.05.