pomidorZasady korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach

Obiady  w  naszej  stołówce  szkolnej  przygotowywane są  zgodnie  z  zasadami  racjonalnego żywienia w oparciu tylko o naturalne produkty. Dużym  atrybutem jest  fakt  uwzględniania w  menu również  upodobań  smakowych  naszych  uczniów.
1.    Obiady w stołówce wydawane są w dni nauki szkolnej.
2.  Obiady wydawane w stołówce są odpłatne. Opłata za obiady wnoszona jest z dołu  za dany miesiąc w administracji szkoły do 10 każdego miesiąca żywieniowego, zgodnie z ilością dni w których dziecko było zapisane na obiad.
3.    Cena obiadu jednodaniowego wynosi – 6,00 zł. Cena śniadania i obiadu wynosi – 7,00 zł. Cena wyżywienia w przedszkolu (drugie śniadanie, obiad i podwieczorek) wynosi – 8,00 zł.
4.    W przypadku nieobecności dziecka w szkole opłata nie jest naliczana, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do administracji szkoły (tel. 17 7744284) najpóźniej do godz. 7.45 w dniu absencji.
5.    Jeśli uczeń nie będzie korzystał z obiadów w następnym miesiącu, jest proszony o wcześniejsze zgłoszenie tej rezygnacji.
6.    Nieobecność wynikającą z wycieczek zbiorowych, wyjazdów lub innych przyczyn organizacyjnych szkoły – zgłasza nauczyciel.
8.    Obiady wydawane są w godzinach 10.30 – 12.15.
Zapraszamy do zapisów na obiady w stołówce szkolnej!