Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach informuje, że z dniem 31 grudnia 2019 roku wygasły decyzje przyznające prawo do korzystania przez dzieci z dożywiania w szkole. Rodzice, którzy chcą skorzystać z bezpłatnego dożywiania dzieci w przedszkolu lub szkole do końca roku szkolnego 2019/2020 muszą od 2 stycznia 2020 roku złożyć nowy wniosek do GOPS w Gawłuszowicach. Prosimy, by nie zwlekać z dopełnieniem tej formalności.

Drukuj