Spotkania wywiadowcze dla rodziców uczniów w roku szkolnym 2019/2020 odbędą się według następującego harmonogramu>>