„Liczenie, które zwykle utożsamiamy z matematyką,
 to tylko jedno z jej narzędzi.
Matematyczne morze struktur jest nieskończone.
Obcowanie z nimi dostarcza silnych przeżyć estetycznych,
 jak obcowanie z poezją.“
Michał Heller
3 czerwca 2024 r. został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Plastyczny „Matematyczna gra planszowa”. Celem konkursu było: promowanie zapomnianej,  kreatywnej rozrywki jaką są gry planszowe i towarzyskie, zaprezentowanie wartości i talentu plastycznego uczniów oraz kształtowanie ich osobowości i odporności emocjonalnej, kształtowanie umiejętności tworzenia instrukcji i zasad gry planszowej oraz. Zadanie dwuosobowych drużyn polegało na wykonaniu „Matematycznej gry planszowej”. Należało własnoręcznie przygotować planszę do gry, rekwizyty oraz opracować instrukcję. Wyłonienie zwycięzców było niezwykle trudne, ponieważ każda gra była niepowtarzalna, przemyślana i wyjątkowa. Podczas oceny prac jury zwracało uwagę na staranność wykonania, estetykę pracy, pomysłowość oraz dokładność opracowanych zasad. Wyniki konkursu ogłoszono podczas Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego.
Komisja konkursowa nagrodziła następujących uczniów:
I miejsce:
Piotr Hajduk i Daniel Krzyżek – klasa VI;
Hubert Markowski i Hubert Cebula – klasa VI;
II miejsce:
Ksawery Iwan i Michał Piątek – klasa IV;
III miejsce:
Natalia Jamborska i Małgorzata Sztuka – klasa VI;
Martyna Serafin i Aleksandra Urban – klasa IV.
Pozostali uczestnicy Konkursu:
Julia Książek i Lena Stefaniak – klasa VI;
Krzysztof Cerafin i Korneliusz Świątek – klasa VII;
Julia Pszczoła i Wiktoria Małek – klasa IV;
Daria Dziewit i Karolina Burdzel – klasa V;
Lena Bukowska – klasa VI.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu za kreatywność i pomysłowość. Każdy uczestnik został nagrodzony dyplomem i upominkiem. Koordynator Konkursu Ewa Gancarczyk
Drukuj