Zasady przyjęć dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I w Szkole Podstawowej im. Wł. Jasińskiego w Gawłuszowicach na rok szkolny 2024/2025

Od dnia 26 lutego 2024 r. rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych oraz klasy I Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach.

REGULAMIN rekrutacji>>
HARMONOGRAM>>

  1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:

Dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych do pobrania:

DEKLARACJA o kontynuowanie wychowania przedszkolnego >>
WNIOSEK o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego >>
ZAŁĄCZNIK do wniosku>>
POTWIERDZENIE woli przyjęcia do oddziałów przedszkolnych >>

  1. Rekrutacja do klasy I:

Dokumenty dotyczące rekrutacji do klasy I do pobrania:

ZGŁOSZENIE ucznia do klasy I (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)>>
WNIOSEK o przyjęcie do klasy I (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły) >>
ZAŁĄCZNIK do wniosku o przyjęcie do kl. I kandydata spoza obwodu >>
POTWIERDZENIE woli przyjęcia do klasy I >>