Zasady przyjęć dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I w Szkole Podstawowej im. Wł. Jasińskiego w Gawłuszowicach na rok szkolny 2021/2022

Od dnia 01 marca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych oraz klas I Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach.

REGULAMIN rekrutacji>>
TERMINY rekrutacji>>

    1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:.

Dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych do pobrania:

DEKLARACJA o kontynuowanie wychowania przedszkolnego >>
WNIOSEK o przyjęcie dziecka do oddziału dzieci 3 i 4 letnich >>
WNIOSEK o przyjęcie dziecka do oddziału dzieci 5 i 6 letnich >>
ZAŁĄCZNIK do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego >>
POTWIERDZENIE woli przyjęcia do oddziałów przedszkolnych >>

    1. Rekrutacja do klasy I

Dokumenty dotyczące rekrutacji do klasy I do pobrania:

ZGŁOSZENIE ucznia do szkoły >>
KARTA informacyjna >>
WNIOSEK o przyjęcie do klasy I >>
KARTA informacyjna >>
POTWIERDZENIE woli przyjęcia do klasy I >>