pck1„Wielu małych ludzi,
w wielu małych miejscowościach,
robiąc wiele małych rzeczy potrafi odmienić oblicze świata.”

Działalność Szkolnego Koła PCK w Szkole Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach rozpoczęła się w kwietniu 2005 roku. Szkolne Koło PCK skupia uczniów klas VI- VIII. Opiekunem SK PCK jest pani Alicja Stec nauczycielka języka polskiego i historii. Szkolne Koło ma stały kontakt z dyrekcją Rejonowego Oddziału PCK w Mielcu, dzięki czemu otrzymujemy materiały na gazetki ścienne oraz informacje o ogólnopolskich zbiórkach charytatywnych. Corocznie uczestniczymy w zbiórce pieniędzy i żywności organizowanych przez PCK w ramach akcji „Z pomaganiem nam do twarzy”. Dzięki tej akcji, wolontariusze szkolnego koła pomagają podopiecznym Domu Dziecka w Skopaniu. Dla uczniów i wolontariuszy organizowane są konkursy plastyczne i wiedzy, które promują ideę honorowego oddawania krwi i historię Polskiego Czerwonego Krzyża. Członkowie korzystają również z wyjazdów feryjnych organizowanych przez OO PCK Rzeszów.
Spotkania w ramach Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2020/2021 odbywać się będą w pierwszy piątek każdego miesiąca od godziny 13.20 – 14.05.

2 października 2020 r. odbyło się zebranie członków SK PCK, którego celem było wybranie zarządu SK PCK oraz zatwierdzenie planu pracy i składki członkowskiej na rok szkolny 2020/2021.
Zarząd:
Przewodniczący: Wiktoria Matyka
Zastępca przewodniczącego: Emilia Drzymała
Skarbnik: Lena Kwaśnik
Sekretarz: Zuzanna Pezda

Plan pracy SK PCK na rok 2021/2022>>