Dyrektor – Grzegorz Nelec
Zastępca dyrektora – Ewa Gancarczyk

Nauczyciele – rok szkolny 2020/2021

 • Bartkowicz Renata – j. polski, j. rosyjski, plastyka
 • Bik Maria – wychowanie przedszkolne 3,4-latki
 • Dec Lucyna – edukacja wczesnoszkolna klasa 1, w.d.ż.w r.
 • Gancarczyk Ewa – matematyka, informatyka
 • Głodzik Anna – język polski, biblioteka, wychowawca klasy 7a
 • Grochot-Dziki Kamila – j. angielski, świetlica szkolna, wychowawca klasy 4
 • Helowicz Teresa – matematyka, technika, wychowawca klasy 8
 • Jachowicz Norbert – wychowanie fizyczne
 • Ferenc Kamila – pedagog szkolny
 • Kasprzak Joanna – matematyka, informatyka, fizyka, wychowawca klasy 7b
 • Ks. Klocek Piotr – religia
 • Lubera Anna – edukacja przedszkolna 6-latki, logopeda
 • Maziarz Anna – wychowanie przedszkolne 3,4-latki, świetlica szkolna
 • Nelec Grzegorz – wychowanie fizyczne
 • Reczko Bożena – nauczyciel współorganizujący kl 4
 • Smykla Maria – biologia, geografia, chemia, e.d.b
 • Stec Alicja – język polski, historia, wos
 • Ks. Szczur Witold – religia
 • Szeliga Marta – edukacja wczesnoszkolna klasa 2, zajęcia komputerowe
 • Ślęczka Lidia – historia, nauczyciel współorganizujący i wychowawca kl. 6, doradztwo zawodowe
 • Tymuła Bożena – język angielski, wychowawca klasy 5, przyroda, świetlica szkolna
 • Walczak Marta – świetlica
 • Wąsik Urszula – edukacja przedszkolna 5-latki
 • Załucka Krystyna – edukacja wczesnoszkolna klasa 3a, muzyka
 • Zych -Tymuła Anita – edukacja wczesnoszkolna klasa 3b, logopeda
 • Rumak-Markowska Magdalena – surdopedagog