Dyrektor – Grzegorz Nelec
Zastępca dyrektora – Ewa Gancarczyk

Nauczyciele – rok szkolny 2022/2023

 • Bartkowicz Renata – j. polski, j. rosyjski, plastyka, wychowawca kl. 5
 • Dec Lucyna – edukacja wczesnoszkolna klasa 3, w.d.ż.w r.
 • Forczek Justyna – wychowanie przedszkolne 3,4-latki,
 • Gancarczyk Ewa – matematyka, informatyka
 • Głodzik Anna – język polski, biblioteka, świetlica szkolna
 • Grochot-Dziki Kamila – j. angielski, wychowawca klasy 6
 • Helowicz Teresa – matematyka, technika, informatyka, świetlica szkolna, wychowawca kl. 4
 • Jachowicz Norbert – wychowanie fizyczne
 • Jagusiak Krzysztof – muzyka, świetlica szkolna
 • Ferenc Kamila – pedagog, rewalidacja
 • Kasprzak Joanna – matematyka, informatyka, fizyka
 • Ks. Mariusz Wieleba – religia
 • Lubera Anna – edukacja wczesnoszkolna klasa 2b, logopeda
 • Maziarz Anna – wychowanie przedszkolne 3,4-latki, świetlica szkolna
 • Nelec Grzegorz – wychowanie fizyczne
 • Polechońska Paulina – edukacja przedszkolna 6-latki
 • Pszeniczna Agata – nauczyciel współorganizujący, rewalidacja
 • Reczko Bożena – nauczyciel współorganizujący kl 6, logopeda
 • Smykla Maria – biologia, geografia, chemia, e.d.b
 • Staszczak Regina – edukacja wczesnoszkolna klasa 2a, przyroda, świetlica szkolna
 • Stec Alicja – język polski, historia, wos
 • Ks. Szczur Witold – religia
 • Szeliga Marta – edukacja wczesnoszkolna klasa 1, świetlica szkolna
 • Ślęczka Lidia – historia, nauczyciel współorganizujący i wychowawca kl. 8, doradztwo zawodowe, rewalidacja
 • Tymuła Bożena – język angielski, wychowawca klasy 7, świetlica szkolna
 • Walczak Marta -wychowanie przedszkolne 4,5-latki
 • Wąsik Urszula – edukacja przedszkolna 6-latki