Dyrektor – Grzegorz Nelec
Zastępca dyrektora – Ewa Gancarczyk

Nauczyciele – rok szkolny 2021/2022

 • Bartkowicz Renata – j. polski, j. rosyjski, plastyka
 • Bik Maria – wychowanie przedszkolne 4-latki
 • Dec Lucyna – edukacja wczesnoszkolna klasa 2, w.d.ż.w r.
 • Gancarczyk Ewa – matematyka, informatyka
 • Głodzik Anna – język polski, biblioteka, wychowawca klasy 8a
 • Grochot-Dziki Kamila – j. angielski, świetlica szkolna, wychowawca klasy 5
 • Helowicz Teresa – matematyka, technika, informatyka
 • Jachowicz Norbert – wychowanie fizyczne
 • Jagusiak Krzysztof – muzyka
 • Ferenc Kamila – pedagog szkolny
 • Kasprzak Joanna – matematyka, informatyka, fizyka, wychowawca klasy 8b
 • Ks. Mariusz Wieleba – religia
 • Lubera Anna – edukacja wczesnoszkolna klasa 1b, logopeda
 • Maziarz Anna – wychowanie przedszkolne 3-latki, świetlica szkolna
 • Nelec Grzegorz – wychowanie fizyczne
 • Reczko Bożena – nauczyciel współorganizujący kl 5
 • Smykla Maria – biologia, geografia, chemia, e.d.b
 • Staszczak Regina – edukacja wczesnoszkolna klasa 1a
 • Stec Alicja – język polski, historia, wos
 • Ks. Szczur Witold – religia
 • Szeliga Marta – edukacja wczesnoszkolna klasa 3, zajęcia komputerowe
 • Ślęczka Lidia – historia, nauczyciel współorganizujący i wychowawca kl. 7, doradztwo zawodowe
 • Tymuła Bożena – język angielski, wychowawca klasy 6, przyroda, świetlica szkolna
 • Walczak Marta -wychowanie przedszkolne 3-latki, świetlica szkolna
 • Wąsik Urszula – edukacja przedszkolna 5-latki
 • Zych -Tymuła Anita – edukacja przedszkolna 5-latki, logopeda