Instrukcja dla rodziców – logowanie się do e-dziennika

Jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+?

  1. Warunkiem otrzymania dostępu do dziennika elektronicznego jest przekazanie wychowawcy adresu e-mail rodzica. Dostęp jest możliwy dopiero po wprowadzeniu Państwa adresu do bazy.
  2. Aby założyć konto rodzica, należy  wpisać bezpośrednio w przeglądarce internetowej adres https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminagawluszowice, lub kliknąć odnośnik na stronie internetowej szkoły w górnym panelu: „DZIENNIK ELEKTRONICZNY”.
  3. Aktywujemy konto zgodnie z instrukcją – link: http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABWPDF/uonetplus/uonetplus_Logowanie-ucz-rodz.pdf>>
  4. W serwisie YouTube umieszczono dla Państwa dodatkową instrukcję pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg
  5. Pomoc, aby usprawiedliwić nieobecności uczniów przez rodziców/opiekunów prawnych>>
  6. Podręcznik do dziennika elektronicznego dostępny jest po zalogowaniu się do systemu pod linkiem Pomoc.