sko1SKO W NASZEJ SZKOLE
Od  września 2012 r. w  naszej szkole działa SKO (Szkolna Kasa Oszczędności) pod patronatem Banku PKO BP  w Mielcu. Każdy uczeń w wieku od 6 do 13 lat może założyć swój rachunek w banku i wpłacać zaoszczędzone pieniądze za pośrednictwem opiekuna SKO pani Marty Szeligi na swoje konto. Celem działalności tej organizacji jest kształtowanie wśród uczniów nawyków systematycznego oszczędzania oraz wyrobienie umiejętności racjonalnego gospodarowanie zgromadzonymi środkami.
Chcemy pokazać uczniom, że nawet najmniejszy systematycznie odkładany pieniądz w bliższej czy dalszej przyszłości przyniesie zysk w postaci:
– zgromadzonej kwoty na zakup wymarzonej rzeczy,
– kieszonkowego na wycieczkę czy wakacje, itp.
Zachęcamy  uczniów do skorzystania z oferty SKO.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM SKO
1.    Musisz mieć legitymację szkolną.
2.    Zgłoś się do opiekuna SKO – pani Marty Szeligi i odbierz deklarację.
3.    Wypełnioną przez rodziców deklarację dostarcz do opiekuna.
4.    Na podstawie Deklaracji bank założy Ci konto.
5.    Po pewnym czasie opiekun wręczy Ci Książeczkę SKO, kopertę z nr konta, loginem i hasłem oraz Kartę bankową (tych dokumentów musisz pilnować, aby nie zginęły).
6.    Teraz możesz już zacząć oszczędzać.
7.    Wpłat możesz dokonywać u opiekuna SKO.
8.    Możesz dokonywać wpłat od 1 zł.
9.    Po zalogowaniu się na stronie Banku PKO SA możesz mieć wgląd do swojego konta i wirtualnie nim zarządzać.