pomidorZasady korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach


Posiłki w naszej stołówce szkolnej przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia w oparciu tylko o naturalne produkty. Dużym atrybutem jest fakt uwzględniania w menu również upodobań smakowych naszych uczniów. Posiłki wydawane są w dni nauki szkolnej i są odpłatne.
Opłata wnoszona jest z dołu za dany miesiąc przelewem na rachunek bankowy szkoły do 14 każdego miesiąca żywieniowego, zgodnie z ilością dni w których dziecko było zapisane/zgłoszone do dożywiania.

1. Cena obiadu jednodaniowego wynosi – 6,50 zł.
2. Cena śniadania wynosi – 1,50 zł.
3. Cena podwieczorku wynosi – 1,00 zł
4. Cena wyżywienia w przedszkolu (śniadanie, obiad i podwieczorek) wynosi – 8,50 zł.

W przypadku nieobecności dziecka w szkole opłata nie jest naliczana, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do administracji szkoły (tel. 17 7744284) najpóźniej do godz. 7.30 w dniu absencji.
Jeśli uczeń/dziecko nie będzie korzystał/o z dożywiania w następnym miesiącu, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tej rezygnacji w administracji szkoły.
Nieobecność wynikającą z wycieczek zbiorowych, wyjazdów lub innych przyczyn organizacyjnych szkoły – zgłasza nauczyciel.
Opłaty za wyżywienie oraz opłatę stałą (0,70 zł/za 1 godzinę – powyżej pięciu godzin pobytu dziecka w przedszkolu) należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy:
Szkoła Podstawowa w Gawłuszowicach 39-307 Gawłuszowice 5
Nr konta w Banku Spółdzielczym: 85 9183 1031 2003 3003 0053 0001
Prosimy zwrócić uwagę, aby w treści przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonują Państwo wpłaty.
Informację o wysokości opłaty za dany miesiąc można uzyskać pod numerem telefonów: 177744284, 517821432
Zapraszamy do stołówki szkolnej!