Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego
Gawłuszowice 5
39-307 Gawłuszowice

tel:/fax: 17 774-42-84
e-mail: zsggaw@op.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej
im. Wł. Jasińskiego w Gawłuszowicach na portalu ePUAP: szkolagaw

 

Formularz Kontaktowy