swietlicaŚwietlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom, ich rodzicom zawodowym oraz szkole dowożonym do szkoły z okolicznych wiosek. Świetlica zadań opiekuńczo-wychowawczych zawarta w „Planie pracy świetlicy”, przestrzegam z Planem Pracy Szkół oraz Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkół.
Treści prowadzone obejmują:

  • tradycje świąteczne religijne, rodzinne i państwowe,
  • zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku,
  • zasady prawidłowego poruszania się po drodze,
  • zasady zachowania w miejscach publicznych,
  • zasady kształtowania zasad higieny, odżywiania i wypoczynku.

w ramach zajęć programowych dzieci udział w zabawach, grach, konkursach plastycznych, quizach, słuchaj bajek odtwarzanych z płyt lub słuchanych przez wychowawcę świetlicy. Prace plastyczne wykonane przez dzieci do dekoracji sali i możliwość prezentacji ich twórczości. Integracyjne działania polegające na skalowaniu grupy, wspomaganie działania w mechanizmach i odpowiedzialności za efekt wykonania wykonanej pracy. Przede wszystkim dzieci w świetlicy mogą rozwijać swoje zainteresowania i otrzymywać pomoc przy rozwiązywaniu zadań domowych.

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do dnia w godzinach: 6.15 – 8.45 oraz 12.30 – 16.00 .

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin pracy świetlicy>>
  2. Karta mieszkania z informacją o odbiorze dziecka ze świetlicy>>
  3. ABC wychowanka świetlicy>>

ROK SZKOŁNY 2022/2023

WRZESIEŃ

Oj, będzie się działo…, czyli wrzesień w świetlicy szkolnej
Wraz z rokiem szkolnym praca świetlica. Poznaliśmy się z zasadami postępowania na świetlicy szkolnej. Odpowiednią gazetkę przygotowała Pani Marta Szeliga. Następnie rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa na drodze do i ze szkoły. Dzieci zrozumiały się wierszyka na temat zachowania zachowania na jezdni, a także o numerach alarmowych. Potem malowały kolorowanki dotyczące tego tematu. Poprosiliśmy o ten temat, wybraliśmy się na główną przed szkołą, aby poznać znaki drogowe oznaczające przejście dla pieszych. Powtórzyliśmy i utrwaliliśmy zasady bezpieczeństwa na drodze. W tym tygodniu przypadał Dzień Kropki. Z tej okazji był ogłoszony konkurs, niestety nikt nie dostarczył usługi, najlepsza była Milena Sałdyka (2b – 128kropek), ale też uczniowie: Amelia Kiełb, Oliver Krawczyk, Michał Piątek, Natalka Światowiec -wszyscy z klasy 3, mieli niski wynik. Za to dostaniesz symboliczne nagrody. W tym tygodniu mówiliśmy o jesieni, jej oznakach, a także przeprowadziliśmy mini konkursy na „Najciekawszą wygląd z konstrukcji” (s. Bożena Tymuła) czy robienie korali z jarzębiny (s. Krzysztof Jagusiak). W ostatnim tygodniu wraz z opieką uczniów klas I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych Narodowe Czytanie. Tu cudowne o obchodach Dnia Chłopaka, zostały zachowane gazetki, a także ułożony wierszyk. Po Narodowym Czytaniu układaliśmy baśń na podstawie przeczytanego utworu. Chyba nam dobrze poszło, bo rodzice dzieci, które układały ten tekst pochwalili nas, a my założyliśmy – miejsce literackie. tego bawiliśmy się w różne zabawy ruchowe, graliśmy w gry planszowe i sprawne oraz wymyślaliśmy łamańce językowe. Dziesięć pierwszych miesięcy nowego roku szkolnego minął nam bardzo pracowicie.Opracowała Anna Głodzik

 

 

 

 

„Jakże to jest w życiu kropka…” alfre

Dzień Kropki w naszej świetlicy
W dniu, w którym obchodziliśmy Dzień Kropki. Dzieci, które w tym dniu uczęszczały do ​​szkoły, oglądały i słuchały historii dziewcząt Vashti. W trakcie zajęć mówiliśmy o współpracy, o tym, że każdy z nas ma talent do tworzenia rzeczy specjalnych, a także o sile i pomaganiu innym. Dzieci tego dnia były ubrane w odzież w kropki. Niektóre mamusie urodziły się wielką pomysłowością i pracowitością i przygotowały dzieci oryginalne bluzeczki, malując lub naszywając kolorowe kropki. Dzieci mające zdolność inscenizacji wiersza „Żuk”, przebierając się w różne „kropkowane maszyny”, które przyniosły pani Bożena. Radości było co niemiara. Malowaliśmy również kolorowanki z kropek, a także tworzyliśmy obrazki do kolorowania z kropek. Był również ogłoszony konkurs na liczenie kropek na różne (będzie rozstrzygnięty w piątek – 16 września). To był niezapomniany dzień i pomyślałem, że wiele nauczyliśmy się, a przy tym była świetna zabawa.

 

 

 

 


PAŹDZIERNIK

Październik już zawitał do szkolnej świetlicy.
Ten kolorowy jesienny miesiąc był bardzo pracowity w świetlicy. Na początku, kiedy była piękna, słoneczna pogoda, rysowaliśmy kredą na podwórku szkolnym krasnala Hałabałę- bohatera utworu L. Krzemienieckiej pt.:” Z przygód krasnala Hałabały” oraz jego przygody z jeżami i ptakami. Potem rozmawialiśmy o zwierzętach domowych, a także poznaliśmy przygody Lampo – bohatera książki pt.: „O psie, który jeździł koleją”. Podczas zajęć o tej tematyce malowaliśmy też kolorowanki, które przedstawiają naszych milusińskich. Następnie z tych prac zrobiliśmy planszę „Teatrzyk cieni”. Nie zapomnieliśmy również o pomyśleniu, jak zwierzętom pomóc bezdomnym ze schroniska. Wspomnieliśmy też o mającej się być członkiem naszej szkoły „Paczka dla zwierzaczka” io potrzebie włączenia się w nią.
W tygodniu mówiliśmy o karmieniu dzieci w okresie jesiennym. Segregowaliśmy treści jako „zdrowe” i „niezdrowe”. Mówiliśmy też o tym, że dzieci powinny jeść dużo owoców i warzyw, a także objaśniliśmy pojęcie „piramida żywieniowa”. Pani Bożena przygotowała puzzle dla dzieci, które później polubiły układali. tworzyliśmy gazetki reklamowe, zrobiliśmy sztucznei na zimę. Wtedy też mówiliśmy o sposobach przechowywania i konserwacji żywności. Nie zapomnieliśmy też o zrobieniu księgi jesiennych dyni z pasków papieru. Na tym podsumowaliśmy temat zrobiliśmy planszę. Potem przypomnieliśmy sobie „Prawa dziecka” (s. Regina Staszczak), a zrobiliśmy to także gazetkę.
W ostatnim tygodniu października mówiliśmy o przemijaniu. Czytaliśmy teksty ze „Świerszczyka” dotyczące tego tematu, a także wykonaliśmy kwiaty z bibuły i wiązanki na groby (s. A. Maziarz). Dzieci również wpłaciły opłaty za datki (19,00zł), które zostały objęte wkładem do zniczy. Wiązanki zostały zaniesione na groby przez uczniów klas starszych. którego wybraliśmy się na jesienny spacer, na którego szukaliśmy grzybów, graliśmy w pin ponga i piłkarzyki, a także w różne gry i zabawy świetlicowe. Robiliśmy też dekoracje jesienne. Uważano też, że odrabialiśmy zadania domowe. Czas ten był na pewno miło i przyjemnie.