swietlicaŚwietlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice pracują zawodowo oraz uczniom dowożonym do szkoły z okolicznych wiosek. Świetlica realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze zawarte w „Planie pracy świetlicy”, zgodnym z Planem Pracy Szkoły oraz Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
Treści prowadzonych zajęć obejmują:

  • tradycje świąteczne religijne, rodzinne i państwowe,
  • zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku,
  • zasady bezpiecznego poruszania się po drodze,
  • zasady kulturalnego zachowania w miejscach publicznych,
  • zasady kształtowania właściwych nawyków higienicznych, odżywiania i wypoczynku.

Oprócz zajęć programowych dzieci biorą udział w zabawach, grach, konkursach plastycznych, quizach, słuchają bajek odtwarzanych z płyty lub czytanych przez wychowawcę świetlicy. Prace plastyczne wykonane w przez dzieci służą do dekoracji sali i dają możliwość prezentacji ich twórczości.  Zajęcia integracyjne służą scaleniu grupy, uczą współdziałania w zespole i odpowiedzialności za efekt wspólnie wykonanej pracy. Przede wszystkim dzieci w świetlicy mogą rozwijać swoje zainteresowania i otrzymać pomoc przy rozwiązywaniu zadań domowych.

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.15 – 8.45 oraz 12.30 – 16.00.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin pracy świetlicy>>
  2. Karta zgłoszenia wraz z informacją o odbieraniu dziecka ze świetlicy>>
  3. ABC wychowanka świetlicy>>