swietlicaŚwietlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice pracują zawodowo oraz uczniom dowożonym do szkoły z okolicznych wiosek. Świetlica realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze zawarte w „Planie pracy świetlicy”, zgodnym z Planem Pracy Szkoły oraz Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
Treści prowadzonych zajęć obejmują:

  • tradycje świąteczne religijne, rodzinne i państwowe,
  • zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku,
  • zasady bezpiecznego poruszania się po drodze,
  • zasady kulturalnego zachowania w miejscach publicznych,
  • zasady kształtowania właściwych nawyków higienicznych, odżywiania i wypoczynku.

Oprócz zajęć programowych dzieci biorą udział w zabawach, grach, konkursach plastycznych, quizach, słuchają bajek odtwarzanych z płyty lub czytanych przez wychowawcę świetlicy. Prace plastyczne wykonane w przez dzieci służą do dekoracji sali i dają możliwość prezentacji ich twórczości.  Zajęcia integracyjne służą scaleniu grupy, uczą współdziałania w zespole i odpowiedzialności za efekt wspólnie wykonanej pracy. Przede wszystkim dzieci w świetlicy mogą rozwijać swoje zainteresowania i otrzymać pomoc przy rozwiązywaniu zadań domowych.

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.15 – 8.45 oraz 12.30 – 16.00.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin pracy świetlicy>>
  2. Karta zgłoszenia wraz z informacją o odbieraniu dziecka ze świetlicy>>
  3. ABC wychowanka świetlicy>>

ROK SZKOLNY 2022/2023

WRZESIEŃ

Oj, będzie się działo…, czyli wrzesień w świetlicy szkolnej
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczęła pracę świetlica. We wrześniu zapoznaliśmy się z zasadami postępowania na świetlicy szkolnej. Odpowiednią gazetkę przygotowała pani Marta Szeliga. Następnie rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa na drodze do i ze szkoły. Dzieci uczyły się wierszyka na temat bezpiecznego zachowania na jezdni, a także o numerach alarmowych. Potem malowały kolorowanki dotyczące tego tematu. Również omawiając ten temat, wybraliśmy się na wycieczkę przed szkołę, aby poznać znaki drogowe oznaczające przejście dla pieszych. Powtórzyliśmy i utrwaliliśmy zasady bezpieczeństwa na drodze. W kolejnym tygodniu przypadał Dzień Kropki. Z tej okazji był ogłoszony konkurs, niestety nikt nie podał prawidłowego wyniku, najlepsza była Milena Sałdyka (2b – 128kropek), ale też uczniowie: Amelia Kiełb, Oliver Krawczyk, Michał Piątek, Natalka Światowiec -wszyscy z klasy 3, mieli niewiele niższy wynik. Za to mają dostać symboliczne nagrody. W kolejnym tygodniu mówiliśmy o jesieni, jej oznakach, a także były przeprowadzone mini konkursy na „Najciekawszą konstrukcję z klocków” (p. Bożena Tymuła) czy robienie korali z jarzębiny (p. Krzysztof Jagusiak). W ostatnim tygodniu przygotowaliśmy wraz ze wszystkimi uczniami klas I-III oraz dziećmi z oddziałów przedszkolnych Narodowe Czytanie. Należy tu wspomnieć o obchodach Dnia Chłopaka, zostały przygotowane odpowiednie gazetki, a także ułożony wierszyk. Po Narodowym Czytaniu układaliśmy baśń na podstawie przeczytanego utworu. Chyba nam dobrze poszło, bo rodzice dzieci, które układały ten tekst pochwalili nas, a my założyliśmy – kącik literacki. Oprócz tego bawiliśmy się w różne zabawy ruchowe, graliśmy w gry planszowe i sprawnościowe oraz wymyślaliśmy łamańce językowe. Ten pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego minął nam bardzo pracowicie. Opracowała Anna Głodzik

 

 

 

 

„Jakże istotna jest w życiu kropka…” alfre

Dzień Kropki w naszej świetlicy
W dniu dzisiejszym w naszej świetlicy obchodziliśmy Dzień Kropki. Dzieci, które w tym dniu uczestniczyły w zajęciach, oglądnęły i wysłuchały historii dziewczynki Vashti. W trakcie zajęć mówiliśmy o kreatywności, o tym, że każdy z nas ma talent do robienia rzeczy wyjątkowych, a także o sile i pomaganiu innym. Dzieci tego dnia były ubrane w odzież w kropki. Niektóre mamusie wykazały się wielką pomysłowością i pracowitością i przygotowały dzieciom oryginalne bluzeczki, malując lub naszywając kolorowe kropki. Również dzieci miały okazję zorganizować inscenizację wiersza „Żuk”, przebierając się w różne „kropkowane stroje”, które przyniosła pani Bożena. Radości było co niemiara. Malowaliśmy również kolorowanki z kropek, a także sami tworzyliśmy obrazki do kolorowania z kropek. Był również ogłoszony konkurs na liczenie kropek na tablicy (będzie rozstrzygnięty w piątek – 16 września). To był niezapomniany dzień i sądzę, że wiele nauczyliśmy się, a przy tym była świetna zabawa.

 

 

 

 


PAŹDZIERNIK

Październik już zawitał do szkolnej świetlicy.
Ten kolorowy jesienny miesiąc był bardzo pracowity w świetlicy. Na początku, kiedy była piękna, słoneczna pogoda, rysowaliśmy kredą na podwórku szkolnym krasnala Hałabałę- bohatera utworu L. Krzemienieckiej pt.:” Z przygód krasnala Hałabały” oraz jego przygody z jeżami i ptakami. Potem rozmawialiśmy o zwierzętach domowych, a także poznaliśmy przygody Lampo – bohatera książki pt.: ” O psie, który jeździł koleją”. Podczas zajęć o tej tematyce malowaliśmy też kolorowanki, które przedstawiały naszych milusińskich. Następnie z tych prac zrobiliśmy planszę „Teatrzyk cieni”. Nie zapomnieliśmy również o zastanowieniu się jak pomóc zwierzętom bezdomnym ze schronisk. Wspomnieliśmy też o mającej się odbyć w naszej szkole „Paczce dla zwierzaczka” i o potrzebie włączenia się w nią.
W następnym tygodniu mówiliśmy o odżywianiu dzieci w okresie jesiennym. Segregowaliśmy potrawy jako „zdrowe” i „niezdrowe”. Mówiliśmy też o tym, że dzieci powinny jeść dużo owoców i warzyw, a także objaśniliśmy pojęcie „ piramida żywieniowa”. Pani Bożena przygotowała dla dzieci odpowiednie puzzle, które później uczniowie chętnie układali. Wykorzystując gazetki reklamowe, zrobiliśmy słoiki na zimę. Wtedy też mówiliśmy o sposobach przechowywania i konserwowania żywności. Nie zapomnieliśmy też o zrobieniu pięknych jesiennych dyni z pasków papieru. Na podsumowanie tego tematu zrobiliśmy odpowiednią planszę. Następnie przypomnieliśmy sobie „Prawa dziecka” (p. Regina Staszczak), a także zrobiliśmy odpowiednią gazetkę.
W ostatnim tygodniu października mówiliśmy o przemijaniu. Czytaliśmy teksty ze „Świerszczyka” dotyczące tego tematu, a także wykonaliśmy kwiaty z bibuły i wiązanki na groby (p. A. Maziarz). Dzieci również wpłaciły dobrowolne datki (19,00zł), za które zostały zakupione wkłady do zniczy. Wiązanki zostały zaniesione na groby przez uczniów klas starszych. Oprócz tego wybraliśmy się na jesienny spacer, na którym szukaliśmy grzybów, graliśmy w pin ponga i piłkarzyki, a także w różne gry i zabawy świetlicowe. Robiliśmy też dekoracje jesienne. Należy też wspomnieć, że odrabialiśmy zadania domowe. Czas ten był na pewno miło i przyjemnie spędzony.