Dnia 15 września 2021 r. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wcześniej odbyła się kampania wyborcza kandydatów na Przewodniczącego Szkoły. Były plakaty, hasła i obietnice przedwyborcze. W wyborach wzięli udział uczniowie klas IV-VIII. Głosowanie było tajne. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała wcześniej powołana komisja i opiekun Samorządu Szkolnego. W wyniku głosowania został wyłoniony Przewodniczący Szkoły. Następnie wybrano pozostały skład Samorządu Szkolnego.

Samorząd Szkolny 2021/2022:

Przewodniczący: Wiktoria Matyka
Zastępca: Kamila Zych
Sekretarz: Gabriel Czech oraz Julia Dąbrowska
Skarbnik: Filip Babula oraz Wiktor Zych
Członkowie:
Emilia Karkosza
Bartłomiej Perc
Krystian Wojtusiak

Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im.Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach 2021/2022

Skład osobowy pocztu sztandarowego:
I zmiana:
Myjak Michał
Matyka Wiktoria
Kwaśnik Lena

II zmiana:
Janeczek Dawid
Konieczna Oliwia
Kozioł Karolina

Głosującym dziękujemy za wysoką frekwencję, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.