GALERIA

 
BIP
 

CERTYFIKATY

 

TRANSLATE

 
 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 17 DO 28 MAJA 2021 R.

* Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym.
* Uczniowie klas I - III kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach, z wyjątkiem dni egzaminu ósmoklasisty (25 do 27 maja 2021 r.), które są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
* Uczniowie klas IV - VIII pracują w trybie hybrydowym według następującego harmonogramu: Czytaj więcej>>
* Autobus szkolny kursuje bez zmian.
* Świetlica oraz stołówka szkolna pracują na dotychczasowych zasadach.
* Przypominamy, że na terenie całej szkoły oraz w autobusie, w dalszym ciągu obowiązują procedury bezpieczeństwa związane z zapobieganiem covid.

 

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Podstawowym zadaniem szkoły i jej wszystkich pracowników jest stworzenie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, przygotowanie ich do społecznego partnerstwa, samodzielności, kształtowania i zmieniania zastanej rzeczywistości oraz wychowanie na ludzi nie tylko nowoczesnych i mądrych, ale także otwartych i wrażliwych. Czytaj więcej>>
 
Zobacz więcej aktualności

AKTUALNOŚCI