Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach informuje, że z dniem 1 września 2021 r. za zgodą organu prowadzącego z dnia 5 sierpnia 2021 r. w szkole zostaje wprowadzony internetowy „System kontroli frekwencji i postępów w nauce” firmy VULCAN Sp. z o.o., zwany dziennikiem elektronicznym, jako jedyna forma prowadzenia ewidencji postępów w nauce uczniów i kontroli ich frekwencji.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego>>.