23 Drużyną Harcerska „Bratnia Dusza”działająca przy ZSG w Gawłuszowicach

harcerzDrużyna harcerska powstała w 2002 r. i działa nieprzerwanie do tej pory. Członkami 23DH „Bratnia Dusza” są uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej  w Gawłuszowicach. Obecnie drużyna liczy 34 członków. Są to harcerze z wieloletnim stażem harcerskim, harcerze starsi, harcerze młodsi oraz kandydaci do harcerstwa. Każdy wstępujący do drużyny musi przejść różne etapy pracy w drużynie, aby stać się prawomocnym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerze mają mundury oraz ekwipunek harcerski. Opiekunem drużyny jest pani Bożena Tymuła. Zbiórki odbywają się co tydzień.  Niektóre spotkania ze względu na ich specyfikę trwają wiele godzin lub dni np. biwak drużyny- 3,6 dni. Praca z różnymi grupami wiekowymi wymagała różnorakich działań i  wielorakiego przygotowania. Jest on prowadzona w oparciu o Prawo Harcerskie, Regulamin 23 Drużyny oraz zasady życia harcerskiego.
1.    W ramach pracy z drużyną prowadzi się działania wychowawcze, które kształtują charaktery młodych ludzi. Budują prawidłowe postawy harcerskie, uczenie patriotyzmu, służby innym, służby Bogu, uczą prawidłowych postaw społecznych – odpowiedzialność, sumienność, posłuszeństwo wobec przełożonych, rodziców, umiejętność działania w grupie; praca nad sobą, swoimi słabościami i wadami, przezwyciężanie trudności, stawianie sobie zadań.
2.    W drużynie dzieci i młodzież ma możliwość podejmowania nowych wyzwań i uczenia się. Działania dydaktyczne obejmują: poznanie szyfrów i znaków harcerskich, turystycznych i patrolowych, gry zastępów, gry na orientacje, praca z mapą w terenie, rozumienie roli człowieka w przyrodzie – zachowania ekologiczne, wykorzystywanie odpadów- tworzenie ozdób, segregacja śmieci- akcja zbiórki makulatury w drużynie, rozwijanie zakresu wiedzy ogólnej – teleturnieje, prezentacje indywidualne i grupowe, poznanie życia i działalności bohaterów harcerskich i innych, poszerzanie wiedzy historycznej – II Wojna Światowa, działalność „Szarych Szeregów” i inne.
3.    Współpraca z środowiskiem lokalnym, władzami Hufca Mielec: coroczne przygotowanie  oprawy mszy świętych w kościele parafialnym w Gawłuszowicach, przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom  Gminy Gawłuszowice, prowadzenie Drogi Krzyżowej  w kościele w Gawłuszowicach, wart harcerskich przy grobie pańskim w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, udział uroczystościach szkolnych, kościelnych i środowiskowych, współpraca z samorządem lokalny, współpraca z rodzicami, wyjazdy do Mielca w ramach działań hufca
4.    Wyjazdy i wycieczki: harcerze corocznie wyjeżdżają na biwaki zimowe i obozy letnie do miejsc wypoczynku. Organizują akcje charytatywne, zbiórki dla biednych i chorych.