6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy. W Polsce święto to obchodzone jest od 2007 roku.  Celem tego dnia jest rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej, stworzenie warunków do szybkiej konsultacji, informacji i diagnozy logopedycznej  osobom z zaburzeniami mowy. W związku z tym, w oddziałach przedszkolnych i klasach I – III zostały przeprowadzone zajęcia logopedyczne, które miały na celu usprawnienie aparatu mowy i motorykę. W ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy uczniowie pod opieką szkolnych logopedów Pani Bożeny i Pani Ani usprawniali aparat artykulacyjny losując ćwiczenia na „Kole fortuny – gimnastyka buzi i języka”, mogli sprawdzić swoją wymowę w „Łamańcach językowych”, wykorzystując do tego teksty nasycone trudnymi głoskami języka polskiego. Pracę logopedy przybliżyła wszystkim gazetka na szkolnym korytarzu. Dziękujemy za wspólną zabawę logopedyczną! Opracowała Bożena Reczko

Drukuj