Od kilku lat uczniowie klas pierwszych naszej szkoły biorą udział w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, który jest poświęcony szeroko rozumianemu bezpieczeństwu. W obecnym roku szkolnym dzieci uczestniczyły w zajęciach realizowanych w oparciu o materiały edukacyjne z zakresu: bezpieczeństwa w domu, w szkole, w drodze do i ze szkoły, w Internecie oraz uczyli się bezpiecznych relacji z rówieśnikami.
Omawiane treści pomagali zrozumieć dzieciom wspaniali pomocnicy Puchatka:
EDEK KREDEK – nauczyciel bezpieczeństwa w szkole,
SYGNAŁEK – uczył jak bezpiecznie zachowywać się na drodze,
LUCEK KLUCEK – strażnik domowego bezpieczeństwa,
KLAWIK – przewodnik po świecie Internetu,
SERDECZNIAK – specjalista w budowaniu bezpiecznych relacji z rówieśnikami.
Uczniowie z zaangażowaniem wypełniali materiały edukacyjne otrzymane od organizatorów. Program kształtował u dzieci postawy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył właściwej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w nim wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Za udział w programie i Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa pierwszoklasiści otrzymali dyplomy, a szkoła Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka. Opracowała Marta Szeliga

Drukuj