Od 2 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. W grupie przedszkolnej „Misie” była prowadzona innowacja pedagogiczna „Bajki, bajeczki”. Celem innowacji było m.in. promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni, umożliwienie ciągłego kontaktu z książką podczas pobytu w przedszkolu, ukazanie wartości moralnych płynących z bajek, rozwijanie wyobraźni i kreatywności. W ramach innowacji dzieci systematycznie korzystały ze zbiorów biblioteki szkolnej, okazjonalnie odwiedziły Bibliotekę Publiczną oraz słuchały bajek czytanych przez nauczycieli, panie bibliotekarki oraz przez zaproszonych gości: rodziców, dziadków lub starsze rodzeństwo. Dla dzieci został również zorganizowany w sali kącik książki, dzięki któremu przedszkolaki mogą swobodnie i często sięgać po bajeczkę. Podczas czytania niektórych książek dzieci miały możliwość zapoznać się z rekwizytami związanymi z treścią utworów. Prowadzone w ramach innowacji zajęcia wzbudzały duże zainteresowanie oraz skupienie wśród przedszkolaków. Autor innowacji Jadwiga Burczy.

Drukuj