Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Osehero 2023/2024. Celem projektu było zbudowanie społeczności nauczycieli, którzy wyposażeni przez ekspertów OSE w wiedzę i narzędzia będą przewodnikami po cyfrowym świecie dla uczniów, innych nauczycieli i rodziców. Dzięki udziałowi w tym projekcie zwiększyliśmy świadomość dotyczącą cyberzagrożeń oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice wiedzą, jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. Udział w projekcie pozwoli całej społeczności szkolnej wspierać pozytywne zachowania online oraz rozwijać kompetencje cyfrowe w procesie nauczania, w tym umiejętność krytycznego myślenia i refleksyjnego wykorzystywania zasobów znajdujących się w Internecie.
W ramach działań podczas realizacji projektu OSEhero zostały zorganizowane inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa i netykiety w Sieci, między innymi: spotkanie uczniów i rodziców z pracownikami Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu na temat uzależnień od Internetu, gier komputerowych i innych nałogów behawioralnych, spotkanie z przedstawicielami Policji na temat cyberprzemocy i nękania w Internecie, odpowiedzialności karnej nieletnich za działania niepożądane w sieci oraz na temat niepodważalnego prawa człowieka do własnego wizerunku. Jednym z zadań projektowych w ramach OSEhero był udział uczniów klasy IV i klasy VI w Kursie organizowanym przez OSE-it o tematyce „Cyberbezpieczni w sieci”. Po zrealizowaniu zadań z 7 modułów Kursu, każdy uczeń otrzymał imienny certyfikat, który został oficjalnie wręczony 3 czerwca podczas zorganizowanego w naszej szkole Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego. Koordynator Ewa Gancarczyk

Drukuj