W dniach 16 i 19 maja w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Uczniowie, którzy zaliczyli test teoretyczny mogli przystąpić do części praktycznej. Uczniom którym udało zdać się ten ważny egzamin gratulujemy.

Drukuj