W listopadzie został ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Honorowe dawstwo krwi w rysunku”, który kierowany był do uczniów klas 4- 8 i członków SK PCK i Wolontariatu. Celem konkursu była promocja honorowego oddawania krwi, jak również aktywizacja twórcza młodzieży szkolnej. Komisja w składzie: p. Renata Bartkowicz, p. Lidia Ślęczka, p. Kamila Ferenc wyłoniły laureatów:
I miejsce – Karolina Miś
II miejsce – Magdalena Kopeć
III miejsce – Julia Zybała
W konkursie wzięli również udział: Zuzanna Pezda, Wiktoria Małek, Elena Świątek, Karolina Burdzel, Milena Sałdyka, Justyna Wieczerzak, Daria Dziewit, Julia Pszczoła, Ewa Rado, Maja Mądziel, Natalia Światowiec, Gabriel Czech. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki. Laureatom gratulujemy. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie i zachęcamy do udziału w innych konkursach. Opracowała Alicja Stec

Drukuj