„ Na alei leśnej żeśmy się spotkali
I zawsze się na niej będziemy spotykać,
Aby dotknąć płomienia który się w nas pali
I znów się o dawne rocznice potykać.”

28 kwietnia 2023 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji 35. Rocznicy Nadania Imienia Władysława Jasińskiego naszej szkole. Uroczystość tę uświetniło swoją obecnością wielu zaproszonych gości a wśród nich Pani Krystyna Skowrońska i Pan Fryderyk Kapinos – posłowie na Sejm RP, Pani Wioletta Durda – starszy wizytator z tarnobrzeskiego oddziału Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wójt Gminy Gawłuszowice Pan Jan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Grzegorz Świątek, Sekretarz Gminy Pan Wiktor Kowalik, Ks. Witold Szczur Proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem, a także uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy, Sulisławicach i Smerdynie oraz Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu. Podczas tak ważnego dla całej społeczności szkolnej wydarzenia nie mogło także zbraknąć emerytowanych nauczycieli oraz rodziców naszych podopiecznych. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach, którą celebrowali proboszcz naszej parafii ks. Adam Pikula i ks. Witold Szczur. Po Mszy św. uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie nastąpiła dalsza część jubileuszu. Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odśpiewania hymnu szkoły. Następnie Dyrektor Szkoły Pan Grzegorz Nelec powitał wszystkich zaproszonych gości. Podczas uroczystej akademii uczniowie z wielkim szacunkiem i wzruszeniem wspominali bohaterów i obrońców naszej Ojczyzny i polskości, dzięki którym dzisiaj możemy spokojnie uczyć się i dorastać, a szczególnie Władysława Jasińskiego ”Jędrusia” patrona naszej szkoły oraz innych „chłopców z lasu” – Zbigniewa Kabatę ps. „Bobo”, Tadeusza Szewerę, Jana Gałuszkę „Mizernego”, Stefana Świerczka ,,Lwa”, Mieczysława Korczaka ,,Dentystę” oraz Jerzego Rolskiego ps. „Babinicz”. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali wymowny montaż słowno- muzyczny, w którym utwory poetyckie, pieśni patriotyczne wyrażające piękno i miłość do Ojczyzny przypomniały ważne wydarzenia z jej przeszłości. Występ podobał się zgromadzonej publiczności, która nagrodziła młodych artystów gromkimi brawami. Po krótkiej przerwie Pan Dyrektor zaprosił wszystkich do wysłuchania Koncertu Pieśni Patriotycznych, w którym wzięli udział uczniowie z naszej szkoły oraz uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół. Każdą piosenkę poprzedzał krótki wstęp, który przybliżał słuchaczom treść i okoliczności powstania utworu. Młodzi wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom wokalny, ich interpretacja utworów spotkała się z dużym uznaniem odbiorców. Wiele emocji i radości wzbudziło podsumowanie i wręczenie dyplomów oraz nagród za udział w koncercie a także w konkursie plastycznym na najładniejszy lapbook na temat Władysława Jasińkiego. Miłą niespodzianką na zakończenie uroczystości był wspólny poczęstunek.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za obecność w tak ważnym dla nas dniu. Dziękujemy bardzo rodzicom naszych wychowanków za bezinteresowną pomoc podczas organizacji uroczystości. Pragniemy również wyrazić głęboką wdzięczność sponsorom, darczyńcom za hojny gest i serce. Dziękujemy za wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy. Dzięki Państwa wsparciu możliwa była realizacja naszego przedsięwzięcia.

Drukuj