24 czerwca bieżącego roku odbyło się pożegnanie klas ósmych i zakończenie roku szkolnego. Uroczystość ta była niezwykle wzruszająca. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Krystyna Seferynowicz, rodzice oraz przybyli na uroczystość uczniowie i nauczyciele. Na początku nastąpiło powitanie wszystkich przybyłych na uroczystość, a następnie przekazanie sztandaru i kluczy szkoły. Podczas uroczystego apelu uczniowie najstarszych klas dziękowali swoim nauczycielom za codzienny trud, włożony w ich wychowanie i nauczanie oraz opiekę, wręczając symboliczne róże. Kolejnym punktem programu było przedstawienie kabaretu, w którym uczniowie odnieśli się do śmiesznych sytuacji z lekcji oraz życia szkoły. Naszych absolwentów pożegnała klasa 7, obdarowując ich miłymi upominkami i kierując do nich ciepłe słowa. Potem nastąpiło wręczenie nagród książkowych dla najlepszych uczniów.
Otrzymali je: Lena Kwaśnik i Wiktoria Matyka z klasy 8a oraz Filip Babula , Karolina Helowicz i Dawid Janeczek z klasy 8b. Ci uczniowie wyróżniają się nie tylko w nauce, ale godnie reprezentują szkołę na konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Pani dyrektor Ewa Gancarczyk wręczyła uczennicy Wiktorii Matyce specjalną nagrodę za uzyskanie tytułu: Finalistki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Również wychowawcy z klas 4-7 wręczyli wzorowym uczniom świadectwa z paskiem i nagrody książkowe. Na zakończenie wręczono okolicznościowe medale za osiągnięcia sportowe. Po spotkaniu z wychowawcami absolwenci spotkali się ostatni raz z wszystkimi nauczycielami i rodzicami na sali gimnastycznej. Naszym absolwentom życzymy, by zdobyta wiedza i doświadczenie wpłynęły na ich dalszy rozwój, a także, by nigdy nie rezygnowali z realizacji swoich marzeń i planów. Opracowała Anna Głodzik

Drukuj