Marek Edelman jeden z przywódców Powstania w Getcie Warszawskim w książce pt.  „I była miłość w getcie” napisał: „Musimy uczyć w szkołach, w przedszkolach, na uniwersytetach,  że zło jest złem, że nienawiść jest złem i że miłość jest obowiązkiem. Musimy walczyć ze złem tak, żeby ten, który czyni zło, zrozumiał, że nie będzie dla niego litości.“ W dniu 19 kwietnia 2023 r. w 80. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim uczniowie naszej szkoły i oddziałów przedszkolnych wraz z nauczycielami włączyli się w Akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile 2023”. Cała społeczność szkolna uczciła pamięć tych, którzy oddali życie w walce o swoją godność. Żonkil, czyli symbol tego ważnego historycznego wydarzenia wykonany przez uczniów w różnych formach dominował w tym dniu w naszej szkole przypominając tym samym, że każdy człowiek bez względu na wszystko ma prawo do szacunku i życia. Opracowała Lidia Ślęczka

Drukuj