12 czerwca 2024 r. odbyły się w naszej szkole wybory na Przewodniczącego Szkoły Podstawowej im. Wł. Jasińskiego w Gawłuszowicach. Kandydaci na Przewodniczącego zostali wybrani przez swoje klasy. Następnie wywiesili plakaty wyborcze i prowadzili kampanie. Każdy uczeń mógł zagłosować i oddać jeden głos na swojego kandydata. W skład komisji wyborczej wchodzili uczniowie z klas V – VI. Komisja po przeliczeniu głosów ogłosiła, że Przewodniczącym został Mateusz Matyka z klasy VI. Pozostali kandydaci weszli w skład Samorządu Uczniowskiego.
Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2024/2025:
Przewodniczący Szkoły: Mateusz Matyka – kl. VI
Zastępca: Daria Dziewit kl. V
Sekretarz: Krzysztof Cerafin kl. VII

Nowemu Samorządowi Szkolnemu serdecznie gratulujemy i życzymy trafnych i odpowiedzialnych decyzji. Opiekunka Samorządu Szkolnego Teresa Helowicz.

Drukuj