20 listopada to szczególny dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. Z tej okazji na korytarzach naszej szkoły pojawiły się gazetki, grafiki i różne informacje dotyczące Praw Dziecka oraz zostały przeprowadzone pogadanki i lekcje w klasach I-VIII oraz zabawy i zajęcia w oddziałach przedszkolnych i w świetlicy szkolnej dotyczące tej tematyki. Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, to okazja, aby z jednej strony w sposób pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane. Opracowała Kamila Ferenc

Drukuj