Nasza szkoła z sukcesem przystąpiła do realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programu rządowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Wniosek złożony przez szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym szkoła uzyskała finansowe wsparcie w wysokości 5000 zł(4000 zł z budżetu państwa i 1000 zł wkładu własnego).

Cel główny Programu #NPRC2.0 to:
poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy;
wspieranie między innymi szkół podstawowych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów.
W ramach realizacji Programu#NPRC2.0 nasza szkoła otrzymane programem wsparcie przeznaczy na zakup nowości wydawniczych (nie będących podręcznikami) dla dzieci i młodzieży.

Drukuj