Organizacja i zasady pracy szkoły od 31 maja 2021 r.>>

Zasady i organizacja nauki od 18 stycznia 2021 r.>>

Regulamin zdalnego i hybrydowego nauczania>>

Konsultacje dla ósmoklasistów>>

Pedagog szkolny zaprasza>>

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców>>

Konsultacje dla Rodziców>>

Adresy poczty elektronicznej nauczycieli>>