Spotkania wywiadowcze dla rodziców uczniów w roku szkolnym 2020/2021odbędą się według następującego harmonogramu>>