Spotkania wywiadowcze dla rodziców uczniów w roku szkolnym 2021/2022 odbędą się według następującego harmonogramu>>