W dniach 11-13 XII 2020 r. w sieci sklepów Stokrotka odbyła się zbiórka w ramach akcji
„ Z pomaganiem nam do twarzy”. Z powodu pandemii koronawirusa członkowie Szkolnego Koła PCK nie byli obecni w trakcie wydarzenia. Zbiórka nie przyniosła oczekiwanego efektu, dlatego na ten cel przeznaczono pieniądze zebrane w ubiegłym roku, w kwocie 874 zł i 75 gr. Zostały zakupione artykuły spożywcze o długim terminie do spożycia, słodycze i w dużej mierze środki czystości. W dniu 17 XII 2020 r. nasi uczniowie: W. Matyka, K. Zych, K. Helowicz wraz z opiekunem SK PCK przekazali dary podopiecznym Domu Dziecka w Skopaniu. Składamy serdeczne podziękowania dyrektorowi szkoły p. G. Nelcowi, p. wójtowi J. Nowakowi i p. Treli, za zorganizowanie i umożliwienie bezpiecznego przejazdu do Skopania. Opracowała Alicja Stec


W obecnej sytuacji seniorzy znaleźli się w grupie szczególnie narażonej na zakażenie koronawirusem i potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach, takich jak zrobienie zakupów. Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, w którym każdy z nas odczuwa ogromną potrzebę dzielenia się z innymi. Dlatego Circle K i PCK po raz kolejny wsparł tę grupę osób organizując akcję „Świąteczna Paczka dla Seniora”. W dniu 17 XII 2020 r.  wolontariusze SK PCK – Julia Babula i Maciej Racławski wraz z opiekunem, przekazali 5 paczek z podstawowymi produktami żywnościowymi, a także słodyczami, dla najbardziej potrzebujących podopiecznych GOPS- u w Gawłuszowicach. Opracowała Alicja Stec

Drukuj