„Z uśmiechem w drogę po własny los” z takim przesłaniem uczniowie klasy 8 w dniu 23 czerwca 2023 roku pożegnali mury naszej szkoły, wszystkich nauczycieli oraz koleżanki i kolegów z młodszych klas. Galę rozpoczął Pan dyrektor Grzegorz Nelec, który powitał wszystkich obecnych na sali gimnastycznej uczniów i nauczycieli a także przybyłych gości, Panią Martę Czerw – Przewodniczącą Komisji Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Panią Krystynę Seferynowicz – byłą dyrektor szkoły oraz Panią Krystynę Załucką – wychowawczynię absolwentów w klasach I-III. Wśród gości nie mogło zabraknąć także proboszcza tutejszej parafii ks. Adama Pikuli oraz rodziców ósmoklasistów. W czasie tej uroczystości uczniowie najstarszej klasy po raz ostatni w humorystyczny sposób zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie uczestnicząc w lekcji powtórzeniowej na temat „Pożegnanie z przeszłością i powitanie przyszłości”. Uczniowie w swoim przedstawieniu w ciepłych słowach podziękowali wszystkim nauczycielom za trud wychowania oraz pasję i zaangażowanie w przekazywanie wiedzy i umiejętności. Szczególne podziękowania skierowali do swoich Rodziców, którzy codziennie otaczali ich swoją opieką i okazywali bezinteresowną miłość. Ósmoklasiści nie zapomnieli także o młodszych koleżankach i kolegach kierując do nich słowa nadziei, że ich więzi i przyjaźnie przetrwają również w przyszłości. Uwieńczeniem części artystycznej była piosenka pt. „Ostatni raz z moją klasą”, której słowa uświadomiły wszystkim obecnym na uroczystości spełniającą się rzeczywistość. Uczniowie, nauczyciele i rodzicie ukradkiem ocierali płynące z oczu łzy wzruszenia. Podczas tej uroczystości wszyscy uczniowie klasy 8 z rąk wychowawczyni otrzymali Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej stając się tym samym pełnoprawnymi absolwentami naszej szkoły. Ten dzień był wyjątkowym przeżyciem dla ósmoklasistów a także ich nowym życiowym doświadczeniem. Podczas tej wspaniałej uroczystości, gdzie główne role grali najstarsi przedstawiciele szkolnej społeczności, swoje miejsce znaleźli również uczniowie klas młodszych, którym wychowawcy także wręczyli świadectwa z wyróżnieniem. Był to czas pełen wzruszeń, ale też dobrych, miłych emocji, który z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci a przede wszystkim w naszych sercach. Opracowała Lidia Ślęczka

 

Drukuj