Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 100 lat zmarł Mieczysław Korczak, przyjaciel naszej szkoły, “Dentysta” z oddziału partyzanckiego AK “Jędrusie”. Pożegnaliśmy pułkownika Korczaka – ostatniego „Jędrusia” uczestnicząc w jego pogrzebie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pułkownik Mieczysław Korczak urodził się 9 stycznia 1921 roku w Połańcu, gdzie mieszkał do ukończenia szkoły powszechnej. W wieku 14 lat wyjechał z rodziną do Warszawy i rozpoczął naukę w szkole średniej. Przerwał ją wybuch drugiej wojny światowej, dlatego egzamin maturalny zdał na tajnych kompletach w 1941 roku. Rok później rodzina Korczaków wróciła do Połańca, a młody Mieczysław wstąpił do oddziału Armii Krajowej „Jędrusie”. W oddziale nosił pseudonimy „Dentysta” oraz „Zagorzujko”. Po wojnie ukończył studia stomatologiczne na Akademii Medycznej w Łodzi. W 1951 roku przyjechał do Tarnowa, gdzie pracował jako stomatolog. Przeżycia wojenne oraz późniejsze prześladowania przez władzę komunistyczną były tematem napisanych przez niego książek: „Życie na włosku” i „Życie na włosku – Bis”, a także licznych artykułów publikowanych w „Tarnowskich Azotach”, „Gońcu Staszowskim”, „Zeszytach Połanieckich” oraz w „Merkuriuszu Połanieckim”. Był również jednym z redaktorów „Odwetu”, okupacyjnej gazety wydawanej przez Władysława Jasińskiego, założyciela oddziału „Jędrusie”.
Po latach jego działalność wojenna i zawodowa została uhonorowana wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim AK oraz Medalem Solidarności. W kwietniu 2018 roku otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Tarnowa. W tym samym roku, w przeddzień setnej rocznicy odzyskania przez Tarnów niepodległości, uhonorowany został Szablą Niepodległości.
Mieczysław Korczak naszą szkołę odwiedzał wielokrotnie, gdy tylko pozwalał mu na to jego stan zdrowia. Brał udział w uroczystościach ważnych dla naszej szkolnej społeczności. W 1988 roku świętował z nami nadanie Szkole Imienia Władysława Jasińskiego „Jędrusia” a kilkanaście lat później zaszczycił nas swoją obecnością na uroczystości nadania szkole Sztandaru. Pułkownika Mieczysława Korczaka gościliśmy każdego roku podczas uroczystości rocznicowych nadania Szkole imienia jego dowódcy. „Dentysta” zawsze pozostanie w naszej pamięci, jako człowiek życzliwy i serdeczny. Nie zapomnimy jego wspomnień i głębokich refleksji podczas wspólnych spotkań.

 

 

 

 

Pogrążonej w smutku Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Społeczność Szkoły Podstawowej
im. Wł. Jasińskiego

Drukuj