Rodzice, których dzieci korzystały z dożywiania w szkole w lutym 2020 r. i nie uregulowali płatności za ten miesiąc, proszeni są o dokonanie ww. wpłaty na konto szkoły: 85918310312003300300530001

Drukuj