Konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020 odbywać się będą według harmonogramu>>>