„O! ci młodzi ludzie,// Odchodzą od nas i wołają głośno://
Idziemy szukać szczęścia.//
Więc my, starce,//Cośmy przebiegli po tej biednej ziemi,//
A nigdy szczęścia w życiu nie spotkali;//
Możeśmy tylko szukać nie umieli…//
Pustelnik – „Balladyna” Juliusz Słowacki

czyli Narodowe Czytanie w klasie 7 „a”

W klasie 7 „a” w piątek – 16 października bieżącego roku odbyło się Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Uczniowie tej klasy zaprosili do udziału w tym wydarzeniu pana dyrektora – Grzegorza Nelca i panią vice dyrektor Ewę Gancarczyk. Przeczytaliśmy tylko akt 1 i to w wersji skróconej, ponieważ nie starczyłoby czasu. Wiktoria Matyka przygotowała referat o historii Narodowego Czytania oraz wcieliła się w rolę Pustelnika(pod nieobecność kolegi), Noelia Małek przybliżyła nam biografię Juliusza Słowackiego, a Lena Kwaśnik przygotowała interpretację tego dzieła( mimo że sama jej nie przedstawiła, bo była nieobecna, w jej imieniu zrobiła to koleżanka). Julia Babula przygotowała cytaty z tego utworu, a Wiktoria Matyka i Noelia Małek reprodukcje plakatów, które posłużyły reżyserom z różnych teatrów do promocji tego dzieła. Pozostali uczniowie czytali poszczególne role, a niektórzy podkreślili własną interpretację kostiumami. Również część tekstu przeczytał pan dyrektor, który się wcielił w rolę Grabca i wychowawczyni w roli Goplany. Całość dopełniała prezentacja, która zastępowała didaskalia. Po zakończeniu czytania dostaliśmy brawa od pani vice dyrektor. Następnie wywiązała się dyskusja o samym utworze i o jego przesłaniu, a także o tym, jak uczniowie przeczytali ten fragment. Opracowała Anna Głodzik

Drukuj