Powtórki z plusem – przed egzaminem gimnazjalnym z matematyki:

zestaw nr 1>>
zestaw nr 2>>
zestaw nr 3>>
zestaw nr 4>>
zestaw nr 5>>
zestaw nr 6>>
zestaw nr 7>>
zestaw nr 8>>