„Pamiętajcie,
pamiętajcie po wsze czasy w całym kraju.
Pamiętajcie o tych, co powrotu nie mają.
Pamiętajcie, nie płaczcie.
Zduście jęk w gardle na myśl o zbrodni….”

26 czerwca 1943 roku 12 mieszkańców wsi Krzemienica zostało rozstrzelanych w odwecie za pomoc partyzantom. W 80. rocznicę tych tragicznych wydarzeń we wsi, przy pomniku odbyły się uroczyste obchody, mające przypomnieć pamięć o ofierze, jaką złożyli mieszkańcy za marzenia o wolnej Polsce. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się Mszą Świętą o godz. 11.30, którą celebrował ks. Adam Pikula. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach pod kierunkiem Pani Lidii Ślęczki i Pani Alicji Stec przedstawili krótki montaż słowno-muzyczny, upamiętniający wydarzenia tego okrutnego czasu. Uroczystość tę uświetnili zaproszeni goście: Wójt Gminy Gawłuszowice Pan Jan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Grzegorz Świątek, Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Pan Jan Bik, dyrektorzy naszej szkoły: Pan Grzegorz Nelec, Pani Ewa Gancarczyk, poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach, Poczet Sztandarowy AK, Ochotniczych Straży Pożarnych z Krzemienicy, Młodochowa, Woli Zdakowskiej, Brzyścia i Gawłuszowic oraz licznie przybyli mieszkańcy wsi. Niech dramat II wojny światowej i tragedie ludności cywilnej nie będą tylko doświadczeniem minionych lat, ani podręcznikową historią, ale przede wszystkim przestrogą dla przyszłych pokoleń. Dlatego dziś naszym patriotycznym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o naszych bohaterach w myśl słów Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”. Opracowała Alicja Stec

 

Drukuj