Akcja „Moc Prezentów UNICEF” w naszej szkole trwała od 16 maja do 18 czerwca. Na początku wychowawcy otrzymali  informacje dotyczące celów i zasad jej przeprowadzenia, następnie podczas godzin wychowawczych nauczyciele prezentowali filmy oraz materiały edukacyjne otrzymane od organizatorów. Udział w tej akcji wzięli uczniowie klas : 4,5,6,7a,7b oraz klasy 2. W grupie najmłodszych uczniów  temat pomocy humanitarnej dla dzieci dotkniętych różnymi sytuacjami losowymi (wojnami, klęskami żywiołowymi oraz głodem i chorobami) celowo został poruszony 1 czerwca w Dzień Dziecka. Najpierw dzieci dowiedziały się co to jest UNICEF i czym się zajmuje. Odbyła się również rozmowa na temat praw dziecka, na co zwraca uwagę ta organizacja. Uczniowie obejrzeli film o życiu dzieci z Gwatemali, gdzie huragan i powódź zmieniła ich życie i pozbawiła domów. W takich sytuacjach UNICEF zajmuje się pomocą, dostarcza potrzebne do życia produkty, leki, wodę. Dzieci dowiedziały się jak katastrofy naturalne mogą zmienić życie innych dzieci i wtedy niezbędna jest pomoc. Na zakończenie rysowały logo UNICEF-u. W klasach starszych 4-7 uczniowie poznali problemy mieszkańców z krajów trzeciego świata podczas godzin wychowawczych. Uczniowie klasy 4 na godzinie wychowawczej dowiedzieli się co to jest UNICEF i czym się zajmuje, skorzystali także z materiałów udostępnionych przez koordynatora akcji czyli filmu pt.:”Moc Prezentów UNICEF” i „Jak Zmieniło się życie w Gwatemali”. Uczniowie uświadomili sobie jak ważne jest niesienie pomocy humanitarnej i jakie znaczenie ma ich zaangażowanie w pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom z różnych zakątków świata. Uczniowie klasy piątej, na godzinie wychowawczej 21 maja 2021r. przystąpili do realizacji akcji UNICEF-u Moc prezentów. Zapoznali się z celami akcji i możliwościami udzielania pomocy dzieciom na świecie. Najpierw odszukali na mapie państwo Gwatemalę oraz poznali najważniejsze informacje dotyczące sytuacji materialnej, kultury i zwyczajów jej mieszkańców. Poznali historię 9- letniej Juany, której rodzina straciła dom i cały dobytek z powodu powodzi. Pod koniec 2020 r. Gwatemalę nawiedziły ogromne huragany i spowodowały duże straty materialne. Uczniowie poznali sposoby pomocy humanitarnej, którą organizuje UNICEF i inne organizacje. Następnie w grupach planowali jakie produkty powinny dotrzeć do Gwatemali, aby poprawić życie dzieci i dorosłych. Uczniowie klasy 6 oglądali film Moc Prezentów UNICEF. Po obejrzeniu filmu została przeprowadzona pogadanka na temat znaczenia pomocy humanitarnej dla potrzebujących dzieci na świecie. Uczniowie wykonali również napis: “Moc prezentów UNICEF”. Uczniowie klas 7a i 7b również obejrzeli film ukazujący losy dziewczynki z Gwatemali, rozmawiali  z wychowawcami na temat problemów, z jakimi borykają się dzieci z krajów trzeciego świata, wyszukiwali w Internecie ciekawostki na temat położenia geograficznego Gwatemali i innych krajów, do których dociera pomoc humanitarna. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie wykazali się  empatią wobec dzieci z krajów trzeciego świata, widać było na ich twarzach współczucie i zaskoczenie  ile radości mogą sprawić tym dzieciom  zwykłe przybory szkolne. Z pewnością był to czas refleksji i zadumy nad problemami ich rówieśników a przede wszystkim lekcja życia. Opracowała Renata Bartkowicz

Drukuj