W klasie IV na lekcji przyrody uczniowie zostali zapoznani z programem profilaktycznym, propagowanym przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Mielcu pt. „Chroń się przed kleszczami wszelkimi sposobami”. Omówiono i wskazano miejsca i środowiska, w których najczęściej pojawiają się te pajęczaki. Nauczycielka omówiła ich budowę oraz fizjologię, która pozwala im przenosić groźne dla człowieka bakterie i wirusy wywołujące boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Zwrócono uwagę na miejsca największego występowania kleszczy i sposoby zabezpieczania się przed nimi np.: noszenie odpowiedniej odzieży stosowanie środków odstraszających kleszcze, dokładne obejrzenie i ciała oraz skóry głowy. Uczniowie zostali poinformowani o tym, co zrobić w sytuacji, gdy już nastąpiło ukąszenie przez kleszcza. Następnie wykonywali karty pracy na ten temat i rozwiązywali krzyżówkę wykorzystując zdobytą wiedzę. Takie informacje są potrzebne szczególnie w okresie letnim kiedy mamy większy kontakt ze środowiskiem naturalnym. Opracowała Bożena Tymuła

Drukuj