Dnia 20 września b.r. na lekcji wychowawczej w klasie 6 gościła pani Agnieszka Karkosza, mama jednej z uczennic, która pracuje jako fotograf. Pani Agnieszka przyjęła zaproszenie, aby przybliżyć uczniom tajniki swojego zawodu w ramach cyklu lekcji „Ciekawe zawody naszych Rodziców”. Zajęcia były bardzo interesujące. Pani Agnieszka opowiedziała uczniom o swojej drodze do wykonywanego zawodu oraz o satysfakcji, jaką przynosi jej ta praca. Przyniosła także rekwizyty, które wykorzystuje podczas sesji zdjęciowych. Wszyscy oglądali z zainteresowaniem piękne albumy oraz profesjonalny aparat fotograficzny, ponadto zostaliśmy zaproszeni do prywatnego studia pani Agnieszki, aby zobaczyć z bliska jak wygląda praca fotografa. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, było to nowe i ciekawe doświadczenie dla uczniów. Opracowała R. Bartkowicz

Drukuj